Home    Direct Method

ВСТУП

DIRECT METHOD

1. ВСТУП

Оскільки основним гіпотезам прямого методу понад 100 років, в наш час ми використовуємо ще один варіант втілення цього методу в викладанні іноземних мов, який розвився разом з розвитком методики у поєднанні з потребами і очікуваннями студентів. Прямий метод швидкий і ефективний, він дозволяє всім досягати помітних результатів.

Можна сказати, що головна мета прямого методу навчити спілкуванню на іноземній мові шляхом мінімізації використання рідної мови під час уроків, а також через практику і тренування лінгвістичних реакцій. Це призводить до мислення мовою, що вивчаєте, а отже, і до легкості в користуванні мови, що вивчається, на практиці.

2. СЛУХАННЯ і ГОВОРІННЯ

Прямий метод ставить акцент на практиці і усному тренуванні – слуханні і говорінні. Близько 80 % часу на уроці – це усна практика з вчителем, яка виглядає як керований діалог, де вчитель задає питання, базуючись на попередньо представлених нових словах і граматиці. В такий спосіб новий матеріал вивчається і на практиці і у відповідному контексті.

Найкращий спосіб вивчати мову – це просто розмовляти. Студенти активно беруть участь на уроках, відповідаючи на питання вчителя повними реченнями, щоб збільшити час говоріння і практикувати якомога більше слів і граматичних конструкцій.

3. УРОКИ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

Мовні уроки з використанням прямого методу проводяться майже виключно іноземною мовою.

Інструкції даються вчителем іноземною мовою. Вчитель також намагається е використовувати рідну мову студентів. В наступних частинах уроку нові питання містять щойно введені нові слова або граматику, в той час як решта матеріалу вже знайома студентам з попередніх уроків.

Ми вивчаємо іноземну мову так, як дитина вчиться розмовляти рідною мовою. Студенти спочатку чують слова, потім повторюють їх, намагаючись повторити вимову вчителя, і тільки потім вони дізнаються, як слово пишеться, в процесі читання і письма.

4. ЛІНГВІСТИЧНІ РЕФЛЕКСИ

Щоб правильно розвинути мовні рефлекси, треба говорити швидко і без роздумів. Таким чином, звичка думати на рідній мові і перекладати думки на іноземну, що суттєво заважає розумінню на слух і говорінню, поступово усувається.

Майже весь урок присвячений усній практиці з вчителем, яка складається з представлення нових слів і граматичних блоків, а потім вчитель задає питання, в яких використовуються нові слова граматичні конструкції для того, щоб новий матеріал засвоювався на практиці і в контексті.

Ми даємо «повсякденну» лексику з самого початку курсу, особливо це стосується найпоширеніших слів в розмовній мові.

5. ПИТАННЯ і ВІДПОВІДІ

Задавати питання і відповідати на них в невеликих групах студентів, можливо, найвідоміший спосіб навчання на протязі століть. Інтенсивний обмін питаннями і відповідями між вчителем і студентом служить меті оволодіння мовними звичками. Студент набуває автоматичності у відповідях завдяки використанню повних фраз і речень.

Питання і відповіді на перших етапах навчання заздалегідь визначені, і ні вчитель, ні студент не повинні відходити від цієї моделі. Студент практикує ті самі слова і граматичні конструкції, які були закладені в питання і відповіді. На подальших етапах навчання вводяться елементи самостійного створення студентом, і студент може все більше і більше створювати самостійні відповіді.

У всіх наших підручниках ми використовуємо багато цікавих питань природною і сучасною мовою. Отже, студенти можуть краще запам’ятати нові слова і використовувати їх в багатьох контекстах (різні вживання, граматичні конструкції, сталі вирази). В результаті, вони зможуть використовувати іноземну мову більш креативно, і не просто механічно запам’ятовувати окремі речення.

6. ТОЧНІСТЬ

Вчитель ставить акцент на точності відповідей щодо вимови, лексики і граматики, що виховує певні мовні звички, а також мотивує студентів приділяти увагу тому, щоб будувати речення без помилок.

Дуже важливо с самого початку говорити самостійно, навіть якщо ви будете робити помилки. Зрозуміло, що помилки повинні бути виправлені вчителем одразу в дружелюбній манері, щоб студент міг вивчити і запам’ятати шляхом повторення правильної форми.

Знання граматичних правил приходить з часом: ми вивчаємо необхідні граматичні блоки під час уроку, практикуємо їх в реченнях, хоча час від часу є граматичні уроки, які повністю присвячені закріпленню і поясненню граматики.

7. ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Завдяки регулярному повторенню вивчення мови стає швидше і ефективніше. З прямим методом значна частина часу на уроці присвячена чітко організованому повторенню матеріалу; таким чином, студенти запам’ятовують великий об’єм лексики і граматичних правил швидко і надовго.

Заздалегідь визначена система повторювання передбачає багаторазовий контакт з кожною частиною матеріалу – починаючи з повторення на початку кожного уроку, через читання і уроки граматики, до повторення великого об’єму матеріалу перед екзаменом.

Інтенсивне повторення – це секрет успіху в вивченні іноземної мови. Вивчення мови в основному складається з тренування швидких рефлексів, подібних до тих, які використовуються при наборі текстів або грі на фортепіано – і такі рефлекси можна набути тільки шляхом частого повторення.

ЧИМ МИ ВІДРІЗНЯЄМОСЬ

Чим ПРЯМИЙ Метод для Англійської мови відрізняється від інших прямих методів?

 1. Підручники, розроблені Direct Language Lab, сучасні, які містять тільки сучасну лексику і граматику, адаптовану до нинішніх екзаменаційних стандартів.
 2. Підручники Англійська, розроблена Прямим Методом, включають питання, які мають відношення до сучасних тем, які цікаві студентам.
 3. Підручники Англійська, розроблена Прямим Методом регулярно оновлюються. Працюючи над наступними виданнями, ми приділяємо особливу увагу перевірці підручника стосовно лексики і правильності контексту.
 4. Підручники, випущені Direct Language Lab, були створені командою викладачів, які мають багаторічний досвід викладання з використанням прямого методу, і вони відображають довгострокові міркування щодо обсягу матеріалу і методів його реалізації.
 5. Всі рівні підручників Англійська, розроблена Прямим Методом містять широкий спектр питань, що відносяться до певної групи слів. Це сприяє кращому засвоєнню значень слів та закріпленню їх використання в різних контекстах.
 6. Підручники Англійська, розроблена Прямим Методом, відображають практичний підхід до граматики Англійської мови. Підручники містять зрозумілі граматичні пояснення – короткі, практичні і легкі для сприйняття.
 7. Підручники Англійська, розроблена Прямим Методом, доповнює прямий метод додатковими елементами, такими як:
  • додаткові уроки з граматики, що сприяють кращому розумінню і закріпленню граматичного матеріалу, який спочатку подається в усній формі,
  • вправи і комунікативні секції, завдяки яким студенти вчаться задавати питання і практикувати нові слова і конструкції, що дуже корисно с точки зору спілкування.
 8. Спеціально для Англійських підручників Direct Language Lab створив Інтернет платформу, де користувачі можуть знайти ще більше цікавих вправ, використовуючи понад 100 додаткових годин навчання.

tlo_podstrona_obrazek_02

This website uses cookies in order to carry out services and in accordance with Privacy Policy. You may determine the conditions of storage and access to cookies in your browser.